top of page

HVAD SKAL DER GØRES FØR MIT BESØG?

 

 

Grundplan

Før mit besøg skal der laves en grundplan. Den skal bruges som grundlag for fremtidsplanlægningen.  

Grundplanen tegnes udfra et matrikelkort eller en beliggenhedsplan.

Denne kan normalt anskaffes på Tekniske forvaltning i de fleste kommuner

 

MÅLESTOKSFORHOLD

Planen optegnes i mål 1:100 hvilket svarer til 1 meter=1 centimeter på papiret.

Hvis haven er meget stor laves grundplanen i 1:200 det svarer til at 2 meter=1centimeter på papiret.

 

HVAD SKAL MED:

Grundens udformning med skellinjer indtegnes.

Husets placering på grunden, døre og vinduer indtegnes

Nord/syd pil indtegnes, hvis den er tegnet ind på matrikelkort/beliggenhedsplanen.

 

Carport, udhuse, drivhus og andre faste eksisterende ting indtegnes. Også flagstang, havebassin, svømmebassin, terrasser, stier, brønddæksler som skal bevares, indtegnes.

Større træer og buske samt bede angives på tegningen.

 

NIVEAUFORSKELLE:

Er der store terrænforskelle i haven, angives de vigtigste koter.  Højdeforskellen indtegnes ved fx at angive overkant og bund af en skråning.

 

HVORDAN OPMÅLER DU?

Opmålingen skal være ret præcis, og her kan der med fordel udlægges sigtelinjer vinkelret på husets hjørner. Sigtelinjerne angiver afstanden fra huset. Fra sigtelinjen måles der vinkelret ud til det ønskede træ, busk ect. Man kan med fordel anvende en tøjsnor eller et langt målebånd til opgaven.

 

Ønskelisten kunne se sådan ud:

 

Det praktiske først:

 

- Hvem bruger haven (alder)?

- Husdyr

- Hvor mange biler skal der parkere?

- Hvor mange cykler skal der være plads til ect?

 

Og så til alle havedrømmene:

 

- Haven mangler rum og oplevelser

- Flere stauder 

- Årstidsvariation

- Gerne plads til en køkkenhave

- Plads til tørrestativ

- Flere siddepladser

- Frugttræer og buske

- Plads til kompostbeholder

- Høns

 

Det er en god idé at vedlægge fotos af dejlige havesituationer til at illustrere ønskerne. Også gerne navne på planter man kan lide, og farver man ikke ønsker i haven.

Der må også gerne tilføjes, hvad I IKKE vil have.

bottom of page