Min baggrund

 

 

 

 

Mit navn er Camilla Maria Wohlert.

 

 

 

Jeg er uddannet landskabsarkitekt fra Den kgl. Veterinær og Landbohøjskole - i dag

 

kaldet LIFE.

 

 

 

Jeg har siden 1992 arbejdet som havearkitekt/havekonsulent. Jeg startede i Det kgl.

 

Danske Haveselskab, blev senere ansat i Det Danske Haveselskab, og endelig startede

 

jeg min egen tegnestue.

 

 

 

Jeg har desuden været projektansat på div. private tegnestuer.

 

 

 

Min primære interesse er den private have. Gennem årene har jeg 

 

udført mange opgaver for private på Sjælland og øerne.

Her kan nævnes:

 

 

 

 • Parcelhushaver

 

 

 

 • Gamle villahaver

 

 

 

 • Landsteder

 

 

 

 • Sommerhushaver

 

 

 

 • Præstegårdshaver

 

 

 

 • Friarealer ved børnehaver

 

 

 

 • Små gårdhaver

 

 

 

 • Sansehave ved plejehjem

   

 

 

 • Herregårdshave

 

 

 

 • Udendørsareal ved hotel i Helsingør

 

 

 • ​​Ambassadehave

 

 

 

 • Københavnske gårdrum

 

 

 

 • Undervist i haveplanlægning

 

 

 

 • Holdt foredrag om haver

 

 

 

 • Skrevet og redigeret havestof på månedsblad.