top of page

Min baggrund
 
 
 
 

Mit navn er Camilla Maria Wohlert.
 
 
 
Jeg er uddannet landskabsarkitekt fra Den kgl. Veterinær

 
og Landbohøjskole - i dag kaldet LIFE.
 
 
 
Jeg har siden 1992 arbejdet som havearkitekt/havekonsulent.

 
Jeg startede i Det kgl. Danske Haveselskab, blev senere ansat i Det
 
Danske Haveselskab, og endelig startede jeg min egen tegnestue.
 
 
 
Jeg har desuden været projektansat på div. private tegnestuer.
 
 
 
Min primære interesse er den private have.


Gennem årene har jeg udført mange opgaver for private på Sjælland

og øerne.

Her kan nævnes:

 

 

 

 • Parcelhushaver

 

 

 

 • Gamle villahaver

 

 

 

 • Landsteder

 

 

 

 • Sommerhushaver

 

 

 

 • Præstegårdshaver

 

 

 

 • Friarealer ved børnehaver

 

 

 

 • Små gårdhaver

 

 

 

 • Sansehave ved plejehjem

   

 

 

 • Herregårdshave

 

 

 

 • Udendørsareal ved hotel i Helsingør

 

 

 • ​​Ambassadehave

 

 

 

 • Københavnske gårdrum

 

 

 

 • Undervist i haveplanlægning

 

 

 

 • Holdt foredrag om haver

 

 

 

 • Skrevet og redigeret havestof på månedsblad. 

 

 

bottom of page